نوشتـهـجات

یادداشت های مسعود دستان

نوشتـهـجات

یادداشت های مسعود دستان

نوشتـهـجات

به توکل نام اعظمت ...

دانشجوی ارشد رشته تاریخ تشیع

شماره تماس و تلگرام : 09361290313

ایمیل : masoddastan@gmail.com

در حال نوشتن پایان نامه با موضوع نقش ایرانیان در عمران و بازسازی عتبات عالیات عراق

آماده تبادل علمی باعزیزان هم رشته ای هستم ...

نویسندگان

بیماری جهل و کج‎فهمی از متون دینی و ناتوانی در تحلیل حوادث سیاسی ‌ـ مذهبی در حکومت امیرمؤمنانعلیه السلام، تنها در کوفه و عراق محصور نمی‏شد؛ مردم بسیاری از سرزمین‏های مفتوحه گرفتار این بلا بودند. خوارج تنها یک جریان کوچک از آن جریان عظیم متحجران عصر علیعلیه السلام به حساب می‏آمدند که به دلیل به هم آمیختن تحجّر و تعصب، تأثیر زیان‌بارشان به صورت فزاینده‏ تر ظاهر گردید. و گرنه در سایر مناطق، مصادیق ضعف در تحلیل و کوته ‏نظری در تشخیص حق و باطل به وفور مشاهده می‏شد و همین امر رمز پیروزی ظاهری معاویه و عمروبن عاص و اشعث‏ بن‏ قیس و ابوموسی اشعری گردید.

اگر این نارسایی به خوارج محدود می‏شد و سایران بیدار و هوشیار بودند، حضرت می‏توانست با سرکوب آنها به ساماندهی امور حکومت بپردازد؛ ولی به دلیل شیوع این بیماری در بصره و شام و مصر و سایر مناطق، علی‏علیه السلام از نخستین روزهای حکومتش با فتنه ‏های بزرگی مواجه شد که تمام فرصت‏های کاری را از دستش ربود.

یکی از مهم‌ترین فتنه‏ها و شاید مادر سایر فتنه‏ های عصر حکومت علی‏علیه السلام، فتنه قتل عثمان بود. عثمان در نیمه دوم خلافت خود بسیار بد عمل کرد؛ به طوری که مردم از ظلم و ستم و تبعیض و فساد در میان کارگزاران و دستگاه اداری خلیفه به تنگ آمدند و از شهرهای مختلف به مدینه آمدند و با اصرار از عثمان خواستند کارگزاران نالایق خویش را عزل کند و به نابسامانی‏های موجود سامان دهد؛ ولی عثمان سخت تحت تأثیر امویان قرار داشت. امویان کارها را قبضه کرده بودند و یکی از اهدافشان ناراضی کردن مردم از نظام بود. از سوی دیگر عثمان به دلیل نسبت فامیلی با امویان، گرایش شدیدی به آنها داشت و اراده خودش را از دست داده بود؛ از این رو هر قدر شورشیان تلاش کردند ثمر نبخشید. در این میان چندین بار امیرمؤمنانعلیه السلام را واسطه قرار دادند و حضرت به عنوان میانجی وارد عمل شد و با اصرار از عثمان خواست کارها را سامان دهد؛ ولی نتیجه نداد. عاقبت شورشیان به خانه عثمان هجوم آوردند و علیرغم مخالفت علیعلیه السلام، عثمان را کشتند؛ و این جریان به فتنه‏ای بزرگ در جامعه اسلامی مبدل شد که آثارش در دهه‏ های بعد باقی ماند.[1]

در فتنه قتل عثمان، جناح‏های حق و باطل و چهره های ارزشی و فرصت ‏طلب، هر یک به نوعی شرکت داشتند. امیرمؤمنانعلیه السلام با تحت فشار قرار دادن و اصلاح امور خلافت موافق بود، ولی با کشتن عثمان موافق نبود؛ زیرا خوب می‏دانست قشر متحجّر جامعه قدرت تحلیل کشتن خلیفه را ندارند و سیاستمداران مکاری چون معاویه از آن به عنوان بهانه برای ایجاد تفرقه و دو دستگی در میان امت و زمینه‏سازی حاکمیت خویش استفاده می‏کنند، که اتفاقاً همین طور هم شد. از این رو آن حضرت و فرزندانش هوشیارانه از محل فتنه فاصله گرفتند؛ ولی برخی از یاران نزدیک آن بزرگوار مثل محمد‏بن‏أبی‏بکر این کار را نکرده، همراه مهاجمان وارد خانة عثمان شدند و همین امر بهانة خوبی به دست منافقان و فرصت‏طلبان داد که بگویند امیرمؤمنانعلیه السلام در قتل عثمان دخالت داشته است.[2]

در این میان طلحه و زبیر و عایشه و شخص معاویه از مهم‌ترین کسانی بودند که هر یک با انگیزه‏ای خاص خواهان کشته شدن خلیفه بودند و حتی برخی از آنها مردم جاهل را به قتل عثمان تحریک می‏کردند و چاره‏ کار را در کشتن خلیفه می‏شمردند.

عایشه به دنبال این بود که بعد از عثمان خلافت را به طلحه بسپارد.[3] طلحه و زبیر نیز هر یک به قدرت رسیدن خود را تعقیب می‏کردند؛ ولی چون راه مشترک قدرت یافتنشان برکناری عثمان بود، در شورش حضور داشتند و شورشیان را تحریک می‏کردند.

معاویه بر این باور بود که قدرت بی‏رقیب او در شام و قدرت پسرعموها و بستگانش در کوفه و بصره و مدینه، بستر مناسبی را برای سلطه امویان فراهم آورده است و چه کسی در میان امویان از او لایق‏تر و سزاوارتر برای گرفتن قدرت است؟! از این رو هر چه عثمان از او کمک خواست تا نیروهایش را از شام برای سرکوبی شورشیان به مدینه گسیل دارد، نپذیرفت. در ظاهر با عثمان همدردی کرد؛ حتی تا مدینه برای کسب تکلیف نزد عثمان رفت و وعدة فرستادن نیرو به او داد؛ ولی در عمل همکاری نمی‏کرد. در همان ایام یک لشکر دوازده هزار نفری در شام ترتیب داد؛ ولی کمی بیرون سرزمین شام آنها را متوقف کرد و مترصد فرصت ماند تا انقلابیون، عثمان را بکشند. آنگاه او برای سرکوب آنها و به ‌دست گرفتن قدرت وارد مدینه شود. اتفاقاً عثمان به این حیله معاویه پی برده بود. از این رو وقتی معاویه وعدة گسیل نیرو به او داد، گفت: «لا والله، و لکنّک أردتَ أن أقتل فتقول: أنا ولیّ الثار؛[4] قسم به خدا! چنین نیست که می‏گویی؛ تو می‏خواهی من کشته شوم و بگویی من صاحب خون (عثمان) هستم».

به هر حال عثمان کشته شد و علیعلیه السلام به حکومت رسید. به دنبال پخش این خبر، فوراً عایشه و معاویه و طلحه و زبیر که از نیل به اهداف خویش ناکام مانده بودند، کشتن عثمان را به گردن علیعلیه السلام انداختند و شعار «یالثارات عثمان» و انتقام خون خلیفه مظلوم را سردادند. آنها خیل عظیمی از مردم فاقد بصیرت و مبتلا به تحجر و خشک‏مغزی را به دنبال خویش کشاندند و خونشان را به بهانه گرفتن انتقام خون خلیفه‏ای که خود ریخته بودند، به هدر دادند و نیمی از عمر خلافت امیرمؤمنانعلیه السلام را صرف درگیری با خودشان کردند.

گفتیم متحجران آلت دست منافقان مکار و استعمارگران حرفه‏ای هستند؛ اما این امر بدون بهانه محقق نمی‏شود. درست است که انسان‏های جامدالفکر به علت بی‏اطلاعی یا ناتوانی در تجزیه و تحلیل تحولات اجتماعی دچار سردرگمی و گمراهی می‏شوند، اما تا تحول پیچیده و یا بحران ذی وجوهی رخ ندهد که تمییز حق و باطل در آن دشوار شود، آنها بهانه‏ای برای ایجاد شبهه و انحراف نمی‏یابند.

بنابراین یکی از ترفند‏های منافقان، شعله‏ور کردن آتش فتنه‏ ها و بهره‏گیری از آنها از طریق ایجاد شبهات گمراه‏ کننده و بحران‏های فکری و توطئه‏ های اجتماعی است، تا از این رهگذر ذهن‏های بی‏خبر و بسته و به خواب‎رفته را در برابر جبهه حق قرار دهند، آنگاه پشت پرده به نیات پلید خویش جامه عمل بپوشانند[1] . برای اطلاع از چگونگی شورش و قتل عثمان و مواضع امیر مؤمنان (ع)‌ بنگرید به : انساب الاشراف ،‌ مکتبه المثنی ، ج 5 ، ص60-68 و تاریخ الیعقوبی ، ج 2، ص 175-176 و مروج الذهب ، ج 2، ص 352- 353

[2]. بنگرید به: نگارنده، حیات فردی و اجتماعی محمد بن‏ابی‏بکر، ص 37 ـ 29.

[3]. بنگرید به: شیخ مفید، همان، ص 162 و 163.

[4]. بنگرید به: محمد یعقوبی، تاریخ الیعقوبی، ج 2، ص 175.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۵/۰۴/۰۶
مسعود دستان

نظرات  (۲)

۱۲ مرداد ۹۵ ، ۱۵:۵۰ محمد آذرکار
بسیار زیبا بود ، ممنون

اگر قابل میدونین به ما سر بزنید:
یاد امام زمان
۱۲ مرداد ۹۵ ، ۱۵:۵۳ محمد آذرکار
البته تحجر گرایی مختص زمان جاهلیت و اول اسلام نبوده ، گروه های تکفیری و وجود این چنین طرز تفکر ادامه تحجر گرایی در زمان حاضرند.

یاد امام زمان
پاسخ:
مسلما هر انحرافی در بین مسلمین امروزه دیده می شود ، ریشه در بزرگترین انحراف فکری تاریخ یعنی " سقیفه " دارد 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی